Parkbeheer

Algemene mededeling. Bij wijze van proef wil het bestuur bij de vereniging een parkbeheerdersrol invoeren.

De parkbeheercommissie draagt zorg voor een perfecte conditie van de banen gedurende het gehele seizoen. Ook de verzorging van het terrein om de banen heen valt onder hun verantwoordelijkheid. Van daar de naam parkbeheercommissie.

Er zijn helaas regels nodig welke zijn ondergebracht in een baanreglement. U helpt ons, maar ook uzelf enorm, wanneer u zich aan deze regels houdt. Het is van belang dat u deze goed leest, bovendien kunt u dit altijd nalezen in de mededelingenkast. Hier treft u ook de schema's aan van baanbeschikbaarheid, deze zijn ook te vinden op de website onder baanbezetting. Ook heeft de vereniging een oefenmuur en een mini tennisbaan tot haar beschikking. U vindt deze achter op het park, door middel van aanwijs borden aangegeven.

De parkbeheercommissie (inclusief taakverdeling) is als volgt samengesteld:

Naam

functie

 

Martijn de Warle

Voorzitter

 

Bert de Warle

Groenvoorziening

 

Paul Neijenhuis

Commissielid / speciaal overdag

 

Cees van der Leest

Baanschema's

 

 

 

 

Tot ziens op de club,
Namens de Commissie Parkbeheer