Paviljoen

Ook de paviljoencommissie heet de nieuwe leden natuurlijk van harte welkom en hoopt dat u zich snel thuis zult voelen bij onze vereniging, zowel op de baan als ook voor en op zijn tijd achter de bar. “Achter de bar” hoor ik u denken. Wat moet ik daar doen? Dat zal ik u uitleggen:

In onze vereniging geldt voor leden van 18 tot en met 69 jaar dat zij twee verplichte bardiensten moeten draaien. U denkt misschien “een verplichte bardienst”. Ik kom om te tennissen. Daar heeft u best wel gelijk in. Echter om onze vereniging draaiende te houden en u zoveel mogelijk tennisplezier te bieden, op een mooie accommodatie, tegen een redelijke contributie, zijn de inkomsten uit de rookvrije bar van groot belang. Om niet alle werkzaamheden op een paar goedwillende schouders te laten aankomen, is het dus verplicht om bardiensten te verrichten.

Dit houdt in dat van u verwacht wordt dat u tweemaal per jaar gedurende enkele uren de dorst- en eetlust van uw tennissende medeleden komt stillen. Dit gebeurt dan door middel van het inschenken van drankjes achter de bar, het tappen van een biertje en het, op bepaalde dagen, maken van tosti's en patat, etc. in de keuken. Daarbij zorgt u er uiteraard ook voor dat deze consumpties afgerekend worden. Om uw werkzaamheden goed uit te voeren wordt u ter plaatse voorgelicht door de groundsman, door de barcoördinator of de paviljoenbeheerder.

Indien u echter geen bardiensten wilt of kunt draaien, dan wordt u in de gelegenheid gesteld de bardiensten aan het begin van het seizoen af te kopen. Hiervoor betaalt u dan een bedrag van € 100,-. Mocht u onverhoopt verzuimen één of beide bardiensten te draaien, dan bedraagt de boete helaas € 75,- per bardienst. Indien u zich voor aanvang van het tennisseizoen al aangemeld hebt als lid, dan kunt u inschrijven voor de bardiensten tijdens de speciaal te organiseren “pasjesavonden”. De dagen en tijden waarop deze avonden worden georganiseerd, evenals het bardienst reglement, zijn in ‘t Muurtje van februari gepubliceerd. Hoe eerder u inschrijft, des te meer mogelijkheden er zijn. Na de pasjesavonden kunt u ook nog inschrijven voor de bardiensten via de website van de tennisvereniging: www.ltvbreukelen.nl .

Wordt u tijdens het tennisseizoen lid, dan zijn de meeste bardiensten al ingevuld. U kunt dan, naast het raadplegen van de website, eventueel ook in overleg met de paviljoencommissie een gaatje vinden in het barschema om uw bardienst alsnog te verrichten.

Het is ons streven om zo mogelijk elke dag een volledige bezetting van één of meer leden achter de bar te hebben. Hiervoor gelden de aanvang- en sluitingstijden, zoals beschreven in het bardienst reglement.

ledere dag (ook in het weekend):

ochtenddienst

09.00 – 12.30 uur

middagdienst

12.30 – 16.00 uur

tussendienst

16.00 – 19.30 uur

avonddienst

19.30 – 23.30 uur

Tijdens de competitie begint - alleen op zaterdag - de ochtenddienst al om 08.30 uur.

U vindt het ongetwijfeld prettig op tijd afgelost te worden. Dit lukt zeker als iedereen ook op tijd aanwezig is voor het verrichten van zijn of haar bardienst.

Achter de bar ligt een verantwoordingsformulier. Dit formulier vult u in en voorziet u van uw handtekening zodat wij altijd kunnen nazien of u uw bardienst heeft vervuld. Tevens worden op dit formulier de financiën verantwoord.


N.B: In onze kantine geldt een rookverbod!!

Wij wensen u ontzettend veel tennisplezier.

Namens de paviljoencommissie.