Algemene Ledenvergadering


11-3-2019 20:00 - 11-3-2019 20:00

Op 11 maart 2019 vindt de ALV plaats.

De agenda is:
 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV d.d. 12 maart 2018
 3. Uitkomst ledenenquĂȘte
 4. Jaarverslag bestuur
 5. Jaarverslagen commissies
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Financieel Verslag 2018
 8. Begroting 2019
 9. Benoeming kascontrolecommissie
 10. Ter besluitneming: contributie 2019
 11. Stand van zaken plannen verhuizing LTVB
 12. Bestuursverkiezing **
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
Voor meer informatie (inclusief link naar notulen vorig jaar) kijk naar je mail van LTV Breukelen. Tot dan, Bestuur LTV Breukelen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0346 - 261226

L.T.V. Breukelen

Broekdijk Oost 45
3621 LM Breukelen