ALV op 1 maart: meld je nog snel aan!

28 februari 2021


Beste leden,

Zoals al aangekondigd - dit jaar zal de ALV niet plaatsvinden in het tennispaviljoen maar organiseert het tennisbestuur een ONLINE meeting - door de tijdelijke Corona-spoedwet is het bestuur hiertoe gerechtigd. Je kan je nog aanmelden tot 1 maart 18:00, meld je aan voor de algemene ledenvergadering door het sturen van een mail naar [email protected] Vermeld je naam en het emailadres waarop je de link wilt ontvangen om de online meeting bij te wonen.

  • Er zijn veel vragen ingestuurd - dit kon tot vrijdag 26 februari. Deze zijn zoveel mogelijk schriftelijk behandeld. De vragen en antwoorden zijn ook meegestuurd naar de leden die zich al aangemeld hebben voor de ALV. We hebben toegezegd deze ook beschikbaar te maken voor de leden. Deze zijn hier te vinden
  • Voor degenen die zich afvragen wat op de agenda staat: bekijk de link voor de convocatie. 

Voor de agenda en alle overige documenten, klik op de volgende links:

Convocatie ALV 1 maart 2021

Notulen ALV 2020

Jaarverslag 2020

Presentatie cijfers 2020 

We hopen jullie met velen virtueel te ontmoeten: Maandag 1 maart om 20:00.

Bestuur LTV Breukelen

Nieuwscategorieën