Memo van het bestuur 4 januari 2021

05 januari 2021


Beste leden van tennisvereniging Breukelen,    

 

Wij wensen iedereen een heel mooi en gezond 2021. Daarnaast een speciaal welkom aan alle nieuwe winterchallenge leden.  

Wij zijn blij dat LTV Breukelen zoveel trouwe leden heeft en het doet ons meer dan goed om te zien dat de banen, ondanks de tijdelijke beperkingen, zo intensief zijn gebruikt. We hopen dat we weer snel gebruik mogen maken van de blaashal en dat dubbelspel en training met vier personen per baan ook weer toegestaan is. Vanzelfsprekend willen we ook graag na afloop weer een drankje kunnen bestellen aan de bar en gezellig napraten. We vertrouwen erop dat dit weer snel zal terugkomen.  

Algemene Leden vergadering (ALV)
Zoals elk jaar kondigen wij rond deze tijd de datum aan voor de volgende Algemene Leden vergadering (ALV). De ALV zal plaatsvinden op maandag 1 maart 2021.
Op dit moment gaan wij er van uit dat de ALV een digitale bijeenkomst zal worden, afhankelijk van de dan geldende Corona regels. Wij zullen jullie hier tijdig over informeren.  

In de ALV van 2020 heeft het bestuur toegezegd om de leden tijdens het seizoen te informeren over de financiële stand van zaken. Jullie zullen begrijpen dat het ook bestuurlijk een ingewikkeld en intensief jaar is geweest. Nieuwe maatregelen leidden soms tot wekelijkse bestuursoverleggen en -besluiten. Daarnaast waren we in afwachting van goedkeuring voor subsidies, die van invloed zijn op onze inkomsten. Uiterlijk half februari ontvangen jullie de definitieve stukken, maar we kunnen nu vast melden dat we het jaar hebben afgesloten met een positief resultaat.  

Factuur
Deze week ontvangen jullie van de ledenadministratie de factuur voor het aankomende seizoen en de betaalinstructies. Bij voorbaat dank voor jullie support.  

Voorzitter
Zoals wellicht bekend is de termijn van onze voorzitter Jean-Paul Paumen verstreken. Hij heeft aangegeven tot de ALV op 1 maart 2021 door te gaan. Dit betekent dat we met spoed op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter. Heb je zelf interesse of weet je iemand voor wie dit iets kan zijn, neem dan contact op met een van de bestuursleden. We maken graag een (digitale) afspraak om uit te leggen wat deze functie inhoudt.    

Uiterlijk 14 februari wordt de agenda van de ALV rondgestuurd, inclusief de diverse (financiële) stukken en informatie over de vorm van de bijeenkomst.  

Mocht je vragen hebben n.a.v. deze memo stuur dan gerust een mail naar [email protected]  

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte als er wijzigingen zijn mbt de Corona maatregelen die voor de tennisvereniging van belang zijn.  

Hartelijke groet,    

 

Het bestuur
Jean-Paul Paumen, Ineke van Niele, Georgette van Dijk, Hans Snelders, Bas Smeele en Bas Neijenhuis

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 261 226

L.T.V. Breukelen

Broekdijk Oost 45
3621 LM Breukelen