Baanreglement

L.T.V. Breukelen

Baanreglement – na ALV 27 november 2023

 1. Het spelen op de baan geschiedt volgens het afhangsysteem. Je kunt voor een periode van 60 minuten een baan reserveren voor het spelen van een single of een dubbel. Reserveren is verplicht en gebeurt digitaal via de KNLTB ClubApp. Het is ook verplicht om alle spelers aan te melden. Gebruik van het lidmaatschap van een ander is uiteraard niet toegestaan.
 2. Op een aansluitend uur kan niet worden gereserveerd. Doorspelen is toegestaan totdat je alsnog wordt afgehangen door de volgende spelers/speelsters.
 3. Op maandag zijn de banen 1, 2, 3, 7, 8 en 9 vanaf 19.00 uur gereserveerd voor de seniorentoss. De banen 4, 5 en 6 zijn gereserveerd voor lessen. Indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt kunnen deze banen gereserveerd worden door alle leden. Indien door wateroverlast de trainingsbanen onbespeelbaar zijn, hebben de trainers het recht de eerst bespeelbare baan te gebruiken; hierdoor kunnen reserveringen geannuleerd worden.
 4. Op dinsdag tot en met vrijdag zijn baan 4, 5 en 6 vanaf 19.00 uur gereserveerd als lesbanen. Indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt kunnen deze banen gereserveerd worden door alle leden. Als door wateroverlast de trainingsbanen onbespeelbaar zijn, hebben de trainers het recht de eerst bespeelbare baan te gebruiken; hierdoor kunnen reserveringen geannuleerd worden.
 5. Het baanschema geeft aan voor welk gebruik de betreffende banen toegewezen zijn. Het baanschema is zichtbaar op de website van LTV Breukelen en in de KNLTB Clubapp.
 6. Je bent verplicht om na de speelperiode de gehele baan te slepen en het sleepnet op de daarvoor bestemde plek terug te hangen.
 7. Introducés: de kosten hiervoor bedragen € 7,50 voor senioren en € 4,00 voor junioren per dag. Introducés kunnen digitaal aangemeld worden. Facturering loopt via lid LTV Breukelen. Tijdens de competitie, toernooien of georganiseerde evenementen en ’s-avonds na 18.00 uur zijn introducés niet toegestaan.
 8. Op de banen is tenniskleding verplicht. Tennisschoenen moeten zijn voorzien van vlakke zolen en geschikt zijn voor all-weather tennisbanen. Absoluut niet toegestaan op de banen zijn: glazen, roken en kauwgom.
 9. De banen zijn geopend vanaf zonsopgang, maar niet eerder dan 7.00 uur, tot 23.00 uur. Bij droog of te nat weer en bij vorst/sneeuw kunnen de banen later worden geopend of tijdelijk worden gesloten om deze weer in de juiste conditie te brengen. De groundsman inspecteert de banen en rapporteert aan het bestuur om de banen te sluiten en weer te heropenen. Dit zal worden gecommuniceerd via de Clubapp en evt. mail.
 10. Overtredingen: bestuursleden kunnen bij overtreding van het baanreglement het betreffende lid de toegang tot de tennisbanen ontzeggen.
 11. Tijdens competitiedagen: op de dagen dat de EXTERNE (KNLTB) competitie wordt gespeeld zijn alle banen beschikbaar voor het spelen van competitiewedstrijden (= competitiebanen). De wedstrijden worden ingepland door de CEWT. Wie wanneer speelt is zichtbaar op het baanschema dat op het prikbord hangt. Op de KNLTB Club App (baan reserveren) is zichtbaar welke banen voor de competitie zijn gereserveerd. De banen die vooraf niet zijn toebedeeld aan de competitie kunnen via de KNLTB Club App gereserveerd worden voor vrij spelen. Deze vrije baan/banen kunnen alleen voor de competitiewedstrijden worden ingenomen als de geplande competitiebanen onbespeelbaar zijn (bijv. door regenplassen). Dit ter beoordeling van de VCL.
 12. Na afloop van de competitie zijn de banen weer beschikbaar voor vrij spelen. Als competitiewedstrijden uitlopen, ongeacht de reden, dan gaat competitie vóór vrij spelen en kan de VCL de reservering voor vrij spelen overrulen.
 13. In alle gevallen waarin dit baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur.