Commissies

LTV Breukelen is een actieve club met zo'n 700 leden en vele events en competities. We hebben een prachtig clubhuis, waar we met velen gebruik van maken, zowel van de bar als het terras. Om dit in goede banen te leiden heeft onze vereniging een zeer actieve groep vrijwilligers die het bestuur en de commissies vormen. Hieronder staat een korte omschrijving van de taken van de commissies. Voor vragen kan je terecht bij de onderstaande personen.

Wil je zelf ook een bijdrage leveren en als vrijwilliger je inzetten voor de club? We hebben een grote variatie aan rollen, van commissielid tot de organisatie van 1 toernooi en van tafeldienst tot een deel van de klussen club, een groep mensen die zich af en toe bezig houdt met diverse klussen rondom het clubhuis en het park. Neem contact op met de betreffende commissies als je meer wilt weten. 

CWT

De Commissie Wedstrijd Tennis (CWT) zorgt er voor dat de competitie soepeltjes verloopt en alle senior leden onderling de strijd aan kunnen gaan tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen. Onze taken zijn:

  • Coördinatie van competities senioren
  • Organisatie van Clubkampioenschappen senioren
  • Medeverantwoordelijkheid voor technisch beleid  
  • Contact met KNLTB mbt competitie senioren

Contact: [email protected]

Evenementen commissie

De evenementen commissie organiseert door het jaar heen, zowel buiten als binnen, verschillende toernooien voor jong en oud. Bij deze toernooien is het motto: meedoen is belangrijker dan winnen! Gezelligheid staat dan ook bovenop bij onze toernooien. Nieuws over onze toernooien lees je in de nieuwsbrief en op de Facebookpagina van LTV Breukelen.

Zo organiseren wij jaarlijks onder andere het openingstoernooi, het veteranentoernooi en het generatietoernooi. Verder zoeken wij elk jaar naar nieuwe thema’s om een toernooi te organiseren. Deze toernooien bieden je bij uitstek de gelegenheid om kennis te maken met andere clubleden, wat zomaar kan leiden tot nieuwe tennisafspraken. Dus breid je netwerk uit binnen LTV Breukelen door regelmatig mee te doen aan onze toernooien.

Voor de meeste toernooien hebben wij inmiddels vaste draaiboeken. Binnen de evenementen commissie proberen wij elk toernooi met minimaal 2 personen te organiseren en daarnaast kunnen wij altijd hulp gebruiken bij de uitvoering (in de laatste week voor het toernooi en op de dag zelf bijvoorbeeld). Heb jij leuke ideeën voor een toernooi, of wil je eens helpen om een toernooi te organiseren? Meld je dan aan bij de Evenementen Commissie.

Contact: [email protected]

Jeugdcommissie

Voor elke club is de jeugd van essentieel belang, dus ook voor de LTV Breukelen. Jeugd is belangrijk voor de voortzetting van de vereniging, maar ook bepalend voor het niveau van de senioren in de toekomst. Met andere woorden, investeer je in jeugd, dan investeer je in de toekomst.

De Jeugd Commissie (JC) zet zich in voor: 

  • Tenniskids binnen de vereniging. Klik hier voor meer informatie: KNLTB Tenniskids
  • Breedtesport zodat jeugd van alle niveaus zich kan ontwikkelen 
  • Deelname aan competitie en toernooien
  • Jeugd-evenementen 

Contact: [email protected]

Faciliteiten en parkbeheer

Deze commissie is verantwoordelijk voor alles in en rondom het paviljoen, van de inkoop voor de bar en bardienstplanning tot en met de conditie van de banen. Ook de verzorging van het terrein om de banen heen valt onder onze verantwoordelijkheid. Er zijn helaas regels nodig, deze zijn ondergebracht in het baanreglement. Jullie helpen ons, maar ook alle leden enorm, wanneer iedereen zich aan deze regels houdt. De regels zijn na te lezen in de mededelingenkast. Hier staan ook de schema's van baanbeschikbaarheid. 

Contact: [email protected]

Sponsorcommissie

LTV Breukelen is een zeer gezonde club, zowel qua ledenaantal als qua financiën, maar dit gaat niet vanzelf. De financiële bijdrage van sponsors uit het dorp en omgeving is en blijft belangrijk om als club financieel gezond te blijven en om leuke activiteiten voor de leden te kunnen organiseren. Ook het baanonderhoud en de blaashal vergen een gezonde financiële positie als club.

Sponsors leveren een belangrijke bijdrage aan de inkomsten van de vereniging. De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de coördinatie van het werven en het onderhouden van de contacten met de sponsors.  De vereniging biedt bedrijven meerdere sponsormogelijkheden aan. Los van de standaard sponsorproducten bestaat er ook de mogelijkheid om zeer gericht op te treden als sponsor, op bijvoorbeeld diverse creatieve wijze, zoals:

• Kledingsponsor van een of meerdere teams, zowel jeugd als senioren; 
• Sponsoring van sponsor eetkraam op een toernooi ; 
• Andere leuke ideeën...

Zit je in een commissie of organiseer je een event en ben je geïntereseerd in sponsoring, neem dan eerst even contact op met de sponsorcommissie om de sponsormogelijkheden te bespreken. De sponsorcommissie heeft contact met veel locale partijen en kan je laten weten welke afspraken er zijn gemaakt met de club. Zo zijn er diverse winkels waar met korting inkopen kunnen worden gedaan of die op een andere wijze medewerking aan de club hebben toegezegd.

Voor meer informatie over de activiteiten van de sponsorcommissie: 

Sandor Presburg ([email protected])
Rens van Angelen ([email protected])
Ivo Kalthoff ([email protected])

Website en communicatie

We zetten ons in om de leden goed op de hoogte houden via onze website, KNLTB ClubApp en nieuwsbrieven. Ook zijn wij het contact voor het verspreiden van nieuws op gebied van events en toernooien. Mocht je iets willen delen met de leden, stuur dan een berichtje naar ons:

Nieuws / website content / KNLTB ClubApp: [email protected]
Website techniek / Schermen in de club: [email protected]