Achter de bar bij LTV Breukelen

Bij LTV Breukelen voelt iedereen zich thuis, zowel op de baan als ook voor en op zijn tijd achter de bar. “Achter de bar” horen we jullie denken. Wat moet ik daar doen? Dat zal de paviljoencommissie even uitleggen. Om onze vereniging draaiende te houden en onze leden zoveel mogelijk tennisplezier te bieden, op een mooie accommodatie, tegen een redelijke contributie, zijn de inkomsten uit de rookvrije bar van groot belang. Om niet alle werkzaamheden op een paar goedwillende schouders te laten aankomen, is het dus verplicht om bardiensten te verrichten. Voor invulinstructies klik hier

Overzicht bardienstreglement

In onze vereniging geldt voor leden tussen de 18 en 75 jaar dat zij twee verplichte bardiensten moeten draaien. Dit houdt in dat van er verwacht wordt dat ieder lid tweemaal per jaar gedurende enkele uren de dorst- en eetlust van je tennissende medeleden komt stillen. Dit gebeurt dan door middel van het inschenken van drankjes achter de bar, het tappen van een biertje en het, op bepaalde dagen, maken van tosti's en patat, etc. in de keuken. Daarbij zorg je er uiteraard ook voor dat deze consumpties afgerekend worden. Veel diensten vallen samen met een andere bardienst welke jou op weg kan helpen met de werkzaamheden achter de bar. Twijfel je en wil je op weg geholpen worden? Reageer dan op de herinnering e-mail welke je 3 weken voor aanvang van de bardienst ontvangt. Leden van 70 tot en met 74 jaar kunnen contact opnemen met  [email protected] als ze moeite hebben om een bardienst van 3,5 uur vol te houden.

Voor het complete Bardienst reglement, klik hier 

Als je echter geen bardiensten wilt of kunt draaien, dan word je in de gelegenheid gesteld de bardiensten aan het begin van het seizoen af te kopen. Hiervoor betaal je dan een bedrag van € 120,- (email naar [email protected]). Binnen 3 weken voor aanvang van jouw bardienst kan je de dienst niet meer annuleren en moet je zelf voor vervanging zorgen. Lukt dit niet dan is de afkoop 75,- euro per bardienst. Kom je niet opdagen op een ingeschreven bardienst bedraagt de boete 100,- euro omdat er dan geen mogelijkheid is geweest voor het zoeken van een vervanging en zijn er inkomsten misgelopen.

Word je lid tijdens het tennisseizoen, dan zijn de meeste bardiensten al ingevuld. Dan kan je, naast het raadplegen van de KNLTB App, eventueel ook in overleg met de paviljoencommissie een gaatje vinden in het barschema om de bardienst alsnog te verrichten.

Je wordt geacht om op het tijdstip van het begin van de ingeschreven dienst aanwezig te zijn. Er is een reden waarom er op die dag voor die begintijd is gekozen en er wordt dus op jou gerekend.
 
Bij aanvang van je dienst dien je de aanmeld QR-code te scannen als bevestiging van de aanvang van je dienst. Aan het einde van je dienst dien je de afmeld QR-code te scannen om de dienst af te sluiten.
 
N.B: Op ons gehele terrein geldt een rookverbod behalve op de aangewezen rookplek, die aangeduid is met bordjes en zich aan de achterzijde bij de keuken bevindt. De rookplek is afgescheiden van de ruimte bij de keukendeur waar de containers staan. De rookplek is bereikbaar vanaf het grasveld.
 
Heb je nog vragen, stuur dan een email naar [email protected]

Wij wensen jullie ontzettend veel tennisplezier.
De paviljoencommissie.

Bardienst reglement 2023.pdf