Ledenadministratie

Voor het seizoen 2024 zijn de bedragen als volgt vastgesteld: 

TYPE LIDMAATSCHAP

BEDRAG 

SENIOREN 
(geboren in of voor 1999)
€ 210,00
SENIOREN 
(geboren tussen 2000 en 2006)
€ 125,00
Eenmalig entreegeld € 26,25
Afkoop bardiensten € 120,00
 
JUNIOREN 
(geboren tussen 2007 en 2016)
€ 105,00
Eenmalig entreegeld € 18,00
 
JONG JUNIOREN 
(geboren 2017 en later)
 
Starterspakket incl. zomerles € 136,50
Starterspakket incl. zomer- en winterles € 273,00
 
STEUNLID
Senioren € 21,00
Junioren € 10,50


Lidmaatschap

Alle seniorleden tot 75 jaar, dienen per seizoen twee bardiensten te vervullen, wil je ze afkopen dan kost dit € 120,- voor een jaar. 75+ seniorleden mogen natuurlijk altijd vrijwillig een bardienst draaien als men dit leuk vindt. Voor meer informatie over het bardienstreglement, klik hier.

Voor de jongste jeugd (geboortejaar 2017 en later) is er sinds kort een nieuw pakket: het ‘all in starterspakket’. In plaats van lidmaatschap en lesgeld kies je voor 1 pakket. In dit bedrag zit oa het entreegeld, lesgeld, JCK deelname en open toernooi deelname.
Er zijn 2 varianten:
1- het starterspakket inclusief zomerles (€ 136,50)
2- het starterspakket voor zomer- en winterles (€ 273).

Mocht je nog andere vragen hebbben? Stuur dan een mail naar [email protected].    

Betaalinstructies

Je ontvangt van ClubCollect een mail om te betalen. Om de betaling uit te voeren, moet je op de 'blauwe' link klikken: "Bekijk de betaalpagina" en daarna op "Bekijk uw pagina" klikken. Je krijgt dan de factuur te zien. Onderaan de factuur kan je de wijze van betalen aanklikken: iDEAL of Automatisch Incasso. Vul daarna jouw rekeningnummer in en de betaling zal plaatsvinden.

Extra informatie:
Bij betaling via iDEAL zal het bedrag in één keer van jouw rekening afschreven worden. Bij betaling via Automatisch Incasso heb je de mogelijkheid om het volledige bedrag in één keer te laten incasseren of in maximaal 4 termijnen. Betaling in termijnen is mogelijk voor iedereen en kost per termijnbetaling € 0,80 extra. Voorbeeld: factuur is € 210,-. Betaling in 4 termijnen: € 52,50 + € 0,80 = € 53,30 per termijn.

Contributie restitutie

Voor aanvang van het seizoen en gedurende het seizoen bereiken ons regelmatig meldingen dat leden om verschillende redenen niet meer kunnen spelen en graag de door hen betaalde contributie geheel of gedeeltelijk gerestitueerd zouden zien. Dergelijke verzoeken worden in het bestuur besproken en wel of niet gehonoreerd.

Het lijkt ons goed voor alle leden duidelijk te maken wat de regels zijn, die het bestuur vanaf heden zal hanteren.

  • Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 27 december te geschieden.
  • Leden, die opzeggen na 26 december maar voor 31 januari van het nieuwe seizoen, zijn € 25 verschuldigd. Leden, die opzeggen tussen 31 januari en 1 april van het nieuwe seizoen, zijn € 50 verschuldigd. Eventueel reeds betaalde contributie wordt in zijn geheel gerestitueerd onder inhouding van het verschuldigde bedrag.
  • Opzegging van het lidmaatschap vanaf 1 april van het nieuwe seizoen is niet mogelijk en contributies worden niet gerestitueerd tenzij het bestuur anders beslist.
  • Opzeggingen om medische redenen, dit uitsluitend ter beoordeling van het bestuur, kunnen leiden tot de volgende contributierestitutie: opzegging voor 1 mei, restitutie: € 80 (junioren € 40); opzegging voor 1 juni, restitutie: € 60 (junioren € 30); opzegging voor 1 juli, restitutie: € 40 (junioren € 20); opzegging na 1 juli, restitutie nihil.

Deze bedragen zullen worden aangepast indien de contributiebedragen wijzigen.

Het bestuur