Ledenadministratie

Voor het seizoen 2020 zijn de bedragen als volgt vastgesteld: 

TYPE LIDMAATSCHAP

BEDRAG 

SENIOREN 
(geboren in of voor 2002)
€ 190,00
Eenmalig entreegeld € 25,00
Afkoop bardiensten € 100,00
 
JUNIOREN 
(geboren tussen 2003 en 2012)
€ 97,00
Eenmalig entreegeld € 17,50
 
JONG JUNIOREN 
(geboren 2013 en later)
 
Starterspakket incl. zomerles € 125,00
Starterspakket incl. zomer- en winterles € 260,00
 
STEUNLID
Senioren € 20,00
Junioren € 10,00

Betaalinstructies

U ontvangt van KNLTB.collect een mail om te betalen. Om de betaling uit te voeren, moet u op de 'blauwe' link klikken: "Open persoonlijke KNLTB.Collect betaalpagina". U krijgt dan de factuur te zien. Onderaan de factuur kunt u de wijze van betalen aanklikken: iDeal of Automatisch Incasso. Vul daarna uw rekeningnummer in en de betaling zal plaatsvinden.

Extra informatie:
Bij betaling via iDeal zal het bedrag in één keer van uw rekening afschreven worden. Bij betaling via Automatisch Incasso heeft u de mogelijkheid om het volledige bedrag in één keer te laten incasseren of in 4 termijnen. Betaling in termijnen is mogelijk voor iedereen en kost per termijnbetaling € 0,50 extra. Voorbeeld: factuur is € 190,-. Betaling in 4 termijnen = 4 x € 47,50 + € 0,50 = € 48,00 per termijn.

Contributie restitutie

Voor aanvang van het seizoen en gedurende het seizoen bereiken ons regelmatig meldingen dat leden om verschillende redenen niet meer kunnen spelen en graag de door hen betaalde contributie geheel of gedeeltelijk gerestitueerd zouden zien. Dergelijke verzoeken worden in het bestuur besproken en wel of niet gehonoreerd.
Het lijkt ons goed voor alle leden duidelijk te maken wat de regels zijn, die het bestuur vanaf heden zal hanteren.

  • Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 27 december te geschieden.
  • Leden, die opzeggen na 27 december maar voor 1 april van het nieuwe seizoen, zijn in ieder geval 25,00 Euro verschuldigd, omdat de club deze kosten reeds voor hen heeft gemaakt (spelerspasje, bondskosten). Eventueel reeds betaalde contributie wordt in zijn geheel gerestitueerd onder inhouding van deze 25,00 Euro
  • Opzegging van het lidmaatschap na 1 april van het nieuwe seizoen is niet mogelijk en contributies worden niet gerestitueerd tenzij het bestuur anders beslist.
  • Opzeggingen om medische redenen omdat de rest van het seizoen niet meer gespeeld kan worden,dit uitsluitend ter beoordeling van het bestuur, kunnen leiden tot de volgende contributierestitutie: Opzegging voor 1 mei, restitutie: 80 Euro (junioren 45 Euro), opzegging voor 1 juni, restitutie 55 Euro (junioren 35 Euro), opzeggingen voor 1 juli, restitutie 35 Euro (junioren 25 Euro), opzeggingen na 1 juli, restitutie nihil.

Deze bedragen zullen worden aangepast indien de contributiebedragen wijzigen.

Het bestuur

Nieuwe leden informatie 2020.pdf
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 261 226

L.T.V. Breukelen

Broekdijk Oost 45
3621 LM Breukelen