Ledenadministratie

Voor het seizoen 2021 zijn de bedragen als volgt vastgesteld: 

TYPE LIDMAATSCHAP

BEDRAG 

SENIOREN 
(geboren in of voor 2003)
€ 192,00
Eenmalig entreegeld € 25,00
Afkoop bardiensten € 100,00
 
JUNIOREN 
(geboren tussen 2004 en 2013)
€ 98,00
Eenmalig entreegeld € 17,50
 
JONG JUNIOREN 
(geboren 2014 en later)
 
Starterspakket incl. zomerles € 125,00
Starterspakket incl. zomer- en winterles € 260,00
 
STEUNLID
Senioren € 20,00
Junioren € 10,00


Lidmaatschap

Alle seniorleden tot 75 jaar, dienen per seizoen twee bardiensten te vervullen, wil je ze afkopen dan kost dit €100,- voor een jaar. 75+ seniorleden mogen natuurlijk altijd vrijwillig een bardienst draaien als men dit leuk vindt. Voor meer informatie over het bardienstreglement, klik hier.

Voor de jongste jeugd (geboortejaar 2014 en later) is er sinds kort een nieuw pakket: het ‘all in starterspakket’. In plaats van lidmaatschap en lesgeld kies je voor 1 pakket. In dit bedrag zit oa het entreegeld, lesgeld, JCK deelname en open toernooi deelname.
Er zijn 2 varianten:
1- het starterspakket inclusief zomerles (125 euro)
2- het starterspakket voor zomer- en winterles (260 euro).

Mocht je nog andere vragen hebbben? Stuur dan een mail aan [email protected].    

Betaalinstructies

U ontvangt van ClubCollect een mail om te betalen. Om de betaling uit te voeren, moet u op de 'blauwe' link klikken: "Open persoonlijke ClubCollect betaalpagina". U krijgt dan de factuur te zien. Onderaan de factuur kunt u de wijze van betalen aanklikken: iDEAL of Automatisch Incasso. Vul daarna uw rekeningnummer in en de betaling zal plaatsvinden.

Extra informatie:
Bij betaling via iDEAL zal het bedrag in één keer van uw rekening afschreven worden. Bij betaling via Automatisch Incasso heeft u de mogelijkheid om het volledige bedrag in één keer te laten incasseren of in maximaal 4 termijnen. Betaling in termijnen is mogelijk voor iedereen en kost per termijnbetaling € 0,80 extra. Voorbeeld: factuur is € 192,-. Betaling in 4 termijnen: € 48,00 + € 0,80 = € 48,80 per termijn.

Contributie restitutie

Voor aanvang van het seizoen en gedurende het seizoen bereiken ons regelmatig meldingen dat leden om verschillende redenen niet meer kunnen spelen en graag de door hen betaalde contributie geheel of gedeeltelijk gerestitueerd zouden zien. Dergelijke verzoeken worden in het bestuur besproken en wel of niet gehonoreerd.

Het lijkt ons goed voor alle leden duidelijk te maken wat de regels zijn, die het bestuur vanaf heden zal hanteren.

  • Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 27 december te geschieden.
  • Leden, die opzeggen na 27 december maar voor 1 april van het nieuwe seizoen, zijn in ieder geval 25,00 Euro verschuldigd, omdat de club deze kosten reeds voor hen heeft gemaakt (spelerspasje, bondskosten). Eventueel reeds betaalde contributie wordt in zijn geheel gerestitueerd onder inhouding van deze 25,00 Euro
  • Opzegging van het lidmaatschap na 1 april van het nieuwe seizoen is niet mogelijk en contributies worden niet gerestitueerd tenzij het bestuur anders beslist.
  • Opzeggingen om medische redenen omdat de rest van het seizoen niet meer gespeeld kan worden, dit uitsluitend ter beoordeling van het bestuur, kunnen leiden tot de volgende contributierestitutie: opzegging voor 1 mei, restitutie: 80 Euro (junioren 45 Euro), opzegging voor 1 juni, restitutie 55 Euro (junioren 35 Euro), opzegging voor 1 juli, restitutie 35 Euro (junioren 25 Euro), opzegging na 1 juli, restitutie nihil.

Deze bedragen zullen worden aangepast indien de contributiebedragen wijzigen.

Het bestuur