Terug naar overzicht

Algemene ledenvergadering

LTV Breukelen
17-2-2020 20:00 - 17-2-2020 22:00
Georgette Plasmeijer - van Dijk

CONVOCATIE ALGEMENE LEDENVERGADERING LTV BREUKELEN


Op maandag 17 februari 2020 om 20.00 uur in het tennispaviljoen aan de Broekdijk.

Het bestuur wil graag een interactieve bijeenkomst, waarbij we korter stilstaan bij jaarverslagen en presentaties en ruimte laten voor interactie tussen bestuur en leden. Wij verzoeken jullie om eventuele vragen, opmerkingen en onderwerpen uiterlijk
3 februari door te geven via [email protected]

De financiële cijfers zullen na controle door de kascommissie vanaf 11 februari beschikbaar zijn. Vragen/ opmerkingen mogen vooraf gesteld worden via [email protected] of op de avond zelf.

AGENDA:

1. Opening

2. Notulen ALV ter vaststelling
Deze notulen zijn in juni 2019 verstuurd en 1 januari 2020 nogmaals. Op- en aanmerkingen over de notulen graag uiterlijk 3 februari per mail naar [email protected]

3. Jaarverslag bestuur & commissies

4. Verslag kascontrolecommissie (en benoeming nieuwe kascontrolecommissie)

5. Financieel Verslag 2019

6. Begroting 2020

7. BESLUIT: Baanreglement -> voorstel, wordt uiterlijk 11 februari rondgestuurd

8. Uitkomst ledenenquête

9. Verhuizing LTVB: stand van zaken ter informatie

10. Interactieve discussie onder de aanwezigen

11. Rondvraag

12. Sluiting

  Terug naar overzicht

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 261 226

L.T.V. Breukelen

Broekdijk Oost 45
3621 LM Breukelen