Terug naar overzicht

Algemene Ledenvergadering

LTV Breukelen
27-11-2023 20:00 - 27-11-2023 22:00

Maandag 27 november om 20.00 uur houden we een Algemene Ledenvergadering (ALV) in het clubhuis. Het belangrijkste agendapunt is de vaststelling van de begroting 2024 en daarmee samenhangend de contributie 2024. 

De concept agenda voor de ALV

  1. Opening om 20.00 uur
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen & actielijst ALV 13 maart 2023 - vaststelling (zie 'verslag ALV 13 maart 2023')
  4. Mededelingen
  5. Begroting en contributie 2024 - goedkeuring (zie 'concept begroting 2024')
  6. Aanpassing baanreglement en optimalisatie baancapaciteit vrijdagavond – goedkeuring (zie ‘Voorstel wijziging baanreglement 2023 versie 101123’)
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Kan je niet komen, maar wil je wel je stem uitbrengen

We hebben geen minimum aantal aanwezigen nodig om te kunnen stemmen. Dat neemt niet weg dat we op een grote opkomst hopen. En kun je zelf niet komen, maar wil je wel stemmen? Dat kan: machtig een mede-lid door een ondertekend briefje met daarop je naam, lidnummer, naam van degene die je machtigt, je eigen handtekening en ‘ALV november 2023’ mee te geven naar de ALV.

Minderjarige leden hebben stemrecht via hun ouder/verzorger. Als je hier gebruik van wilt maken neem dan een briefje mee met daarop naam en lidnummer van het junior lid en naam van de ouder/verzorger die gaat stemmen.

Vragen en antwoorden

De lijst met vragen en antwoorden is te vinden in document '2023 ALV nov - QenA'.

Met sportieve groet, 

Het bestuur
Rob Idink, Karin Andre, Bas Smeele, Bas Neijenhuis, Georgette Plasmeijer, Olaf van Delft en Erna Klein Ikkink

  Terug naar overzicht