Terug naar overzicht

ALV op 1 maart 2021

LTV Breukelen
1-3-2021 20:00 - 1-3-2021 21:30
Georgette Plasmeijer - van Dijk

Dit jaar zal de ALV niet plaatsvinden in het tennispaviljoen maar organiseert het tennisbestuur een ONLINE meeting. Door de tijdelijke Corona-spoedwet is het bestuur hiertoe gerechtigd. Indien je problemen hebt met deze digitale ALV, neem dan contact op met de secretaris.

  • Meld je aan voor de algemene ledenvergadering door het sturen van een mail naar [email protected] Vermeld je naam en het emailadres waarop je de link wilt ontvangen om de online meeting bij te wonen. Uiterlijk 27 februari ontvang je de link en uitleg hoe je de vergadering kunt bijwonen.
  • Vragen over de agenda of de toegestuurde stukken en eventuele kandidatuur voor bestuursfuncties danwel kascommissie kunnen tot uiterlijk vrijdag 26 februari 18.00 uur ingediend worden via [email protected]
  • De antwoorden op de ingediende vragen worden uiterlijk op 1 maart toegankelijk gemaakt voor de leden.

Voor de agenda en alle overige documenten, klik op de volgende links:

Convocatie ALV 1 maart 2021

Notulen ALV 2020

Jaarverslag 2020

Presentatie cijfers 2020 

  Terug naar overzicht