ALV op 30 november 2022: meld je nog snel aan!

30 november 2022


Zoals aangekondigd via diverse mails afgelopen weken, vindt vanavond 30 november de online ALV plaats van 20:00 tot 20:45. Jouw aanwezigheid is belangrijk: we hebben een minimaal aantal aanwezigen nodig. Meld je nog snel aan voor vanavond door een mail te sturen naar [email protected]. Kan je er niet bij zijn, dan kan je ook een ander LTV Breukelen lid machtigen door een mail te sturen naar hetzelfde email adres. 

Onderstaand is de agenda en de link voor de meeting. Alle documenten zijn via de mail verstuurd op 25 november.

Deelname via deze link (Teams) - graag op tijd inloggen.
Vergaderings-id: 335 277 477 210 
Wachtwoordcode: RWWqZA 

Agenda
1.    Opening om 20.00 uur
2.    Vaststellen agenda
3.    Notulen en actielijst ALV 7 maart 2022 - ter vaststelling
4.    Statuten - ter vaststelling
5.    Huishoudelijk reglement - ter vaststelling
6.    Continu├»teitscommissie
7.    Begroting en contributie 2023 - ter goedkeuring
8.    Vragen uit de live chat
9.    Rondvraag
10.  Sluiting om 21.00 uur

We hopen jullie met velen te zien online vanavond.

Nieuwscategorieën